Barbórkowe sukcesy brydżystów

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 18 grudnia 2018

W dniach 8-9 grudnia rozegrany został w auli Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie tradycyjny “Kongres Barbórkowy” w brydżu sportowym. Czołowe role odegrali w nim brydżyści “Wisły”. Główny turniej par o Puchar Rektora AGH, mający rangę Grand Prix Par Polski Południowej wygrali Bogdan Palczyński-Reginald Sukiennik z “Wisły-Milo”, a trzecie miejsce zajął Wiślak Piotr Stopa w parze Krakowianinem Grzegorzem Supersonem. W turnieju par o Puchar Dziekana Wydziału Górnictwa drugą nagrodę zdobył
Włodzimierz Wala z Aleksandrą Jurkiewicz, natomiast w Memoriale Zbigniewa Furdzika i Adama Zimnielskiego (niegdyś znakomitych brydżystów Wisły) trzecie miejsce zajął Wiślak Marek Jaworski w parze z Grzegorzem Supersonem.