Bardzo dobry finansowo 2023 rok zamyka trzy zyskowne lata w TS Wisła Kraków!

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 28 maja 2024

Ponad trzy miliony złotych na czysto zarobiło w 2023 roku stowarzyszenie TS Wisła Kraków. Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na inwestycje infrastrukturalne, które poprawią wyniki Towarzystwa w przyszłości. Fundusz (kapitał) własny po raz pierwszy od wielu lat jest dodatni, a całkowite zadłużenie pomiędzy rokiem 2020 a 2023 zostało zredukowane ponad dwukrotnie.

 

Rok 2023 był trzecim z kolei rokiem TS Wisła pod kierownictwem zarządu w nowym składzie. Przychody z działalności statutowej i gospodarczej stowarzyszenia wyniosły w nim 12,3 miliona złotych czyli o połowę więcej niż w kryzysowym z powodu pandemii roku 2020. To zasługa przede wszystkim przychodów z działalności komercyjnej, które w tym okresie wzrosły o 65%.

Wysokie przychody przełożyły się na zysk netto stowarzyszenia, który w 2023 osiągnął poziom 3,3 miliona złotych czyli sześć razy więcej niż w 2020 roku. W całym trzyletnim okresie skumulowane zyski wygenerowane przez TS Wisła wyniosły aż 6,1 miliona złotych.

W przeważającej części zarobione środki zostały przeznaczone na spłatę długów z lat poprzednich. Stowarzyszenie przeznacza na ten cel prawie 1,5 miliona złotych rocznie. Dzięki temu sumaryczny poziom zobowiązań został zredukowany z poziomu prawie 7 milionów złotych na koniec 2020 roku do niewiele ponad 3 milionów złotych w grudniu 2023.

Dzięki wygenerowanym zyskom ogromnej poprawie uległ też poziom Funduszy (kapitałów) własnych stowarzyszenia, które wzrosły z minus 3,9 miliona złotych w grudniu 2020 do plus 2,2 miliona w grudniu roku minionego.

„Kiedy rozpoczynaliśmy zmiany w TS Wisła na początku 2021 sytuacja stowarzyszenia była równie zła jak w spółce piłkarskiej na początku 2019 roku. Głęboko ujemne kapitały własne i wymagalne zadłużenie na poziomie prawie 80% rocznych przychodów nie dawały powodów do optymizmu.” – skomentował Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu TS Wisła Kraków. „Teraz z zadłużeniem poniżej 1/4 rocznych przychodów i z dodatnim kapitałem własnym wkrótce powinniśmy nawet odzyskać częściową zdolność kredytową. Sytuacja jeszcze parę lat temu nie do pomyślenia.” – dodał.

W latach 2021 i 2022 większość wypracowanych środków była przeznaczana na pokrycie nie spłacanego wcześniej zadłużenia, którego początki sięgają nawet ponad 10 lat wstecz. W ubiegłym roku, dzięki bardzo dobrym wynikom stowarzyszenie mogło pierwszy raz od wielu lat poczynić inwestycje w infrastrukturę. Ponad 1,5 miliona złotych zostało przeznaczone m. in. na budowę nowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez TS Wisła.

Budowane przy wsparciu stowarzyszenia Socios Wisła Kraków boisko umożliwi obniżenie kosztów najmu boisk przez będącą częścią stowarzyszenia Wiślacką Szkołę Futbolu. Pozwoli też na powrót na obiekty przy Reymonta 22 prowadzonej przez spółkę Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków, której boisko będzie udostępniane bezpłatnie. Instalacje fotowoltaiczne wedle szacunków obniżą koszty zużycia energii elektrycznej o kilkadziesiąt procent w nadchodzących latach, co powinno być wystarczającym środkiem osłonowym w przypadku potencjalnego skokowego wzrostu cen w przyszłości.