Komunikat o Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów TS Wisła Kraków

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 9 września 2021

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku (czwartek) o godz. 19:06 przy ul. Reymonta 22.

Projekt Porządku Obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020, oraz sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2020.