Nowa szatnia gimnastyczek

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 7 stycznia 2019

Pod koniec roku 2018 podczas Gimnastycznych Mikołajek odbyło się otwarcie nowej szatni dla gimnastyczek.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Prezes Fundacji CAN-PACK Ewa Mazurek.

Kilka miesięcy wcześniej sekcja gimnastyczna przystąpiła do konkursu Fundacji CAN-PACK ,, Czas na wolontariat”. Konkurs ten udało się wygrać i tym samym pozyskać środki finansowe potrzebne na przekształcenie starego magazynu w nową szatnię dla dzieci.

W remont pomieszczenia zaangażowali się rodzice, trenerzy sekcji oraz pracownicy Fundacji CAN-PACK, wspólnymi siłami udało się wyczarować nowe pomieszczenie dla naszych zawodniczek, z którego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.

Szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji CAN-PACK za działanie na rzecz sportu oraz edukacji .