Nowi Członkowie Honorowi Towarzystwa Sportowego “Wisła” Kraków

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 17 czerwca 2019

Obradujące w dniu 13 czerwca 2019 Walne Zgromadzenie Delegatów TS Wisła podjęło uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego Towarzystwa 4 osobom.

Godnością tą wyróżniono :

1. Prof. dr hab. inż. Janusza Orkisza, byłego lekkoatletę i koszykarza TS Wisła, emerytowanego profesora Politechniki Krakowskiej.
2. Prof. dr n. med. Jacka Pietrzyka b. Koszykarza Wawelskich Smoków. Mistrza Polski 1964 r., byłego Dyrektora Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.
3. Prof. dr hab.n. med. Jerzego Sadowskiego , znanego kardiochirurga, byłego dyrektora Szpitala im. Jana Pawła II, członka Rady TS Wisła.
4. Leszka Piskorza, znanego aktora Teatrów Starego i Słowackiego, profesora Akademii Teatralnej, członka Rady TS Wisła.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.