Pływacka Środa dla Przedszkola

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 13 marca 2019

W dniu 13.03.2019 odbyła się IV lekcja pokazowa dla Przedszkola Samorządowego nr 25 w Krakowie.

W lekcji wzięły udział 2 grupy, łącznie 40 dzieci. Zajęcia odbyły się na pływalni TS Wisła Kraków przy ul. Reymonta 22 w Krakowie, trwały trzydzieści minut.
Lekcja miała na celu oswojenie z wodą i przezwyciężenie pierwszego strachu przed wejściem do wody. Na zakończenie zajęć każdy odważny uczestnik, który wykonał wszystkie polecenia otrzymał małe upominki.

W imieniu trenerów prowadzących dzisiejsze zajęcia, dziękuję wszystkim Rodzicom uczestników za zaufanie, a Pani Dyrektor i wychowawcom z przedszkola za umożliwienie organizacji lekcji pokazowej.

W tym roku to już ostatnie przedszkole, które odbyło lekcję pokazową. Składam ogromne podziękowania wszystkim grupom przedszkolnym, które wzięły udział w lekcji pływania.

Mamy nadzieję, że uda się spotkać grupę dzieci, która dołączy do pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej z Oddziałami sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie, a także sekcji pływackiej TS Wisła Kraków. Dziękuję każdej wychowawczyni klas pływackich 1-3 Szkoły Podstawowej z Oddziałami sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie, które swoją pomocą usprawniły działania trenerów prowadzących lekcje pokazową. Najważniejsze podziękowania składam trenerom sekcji pływackiej TS Wisła Kraków, którzy z zaangażowaniem prowadzili każde zajęcia.

Paulina Kujawa