Rada Seniorów

Rada Seniorów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków powstała w 1928 roku. Przewodzili jej wówczas: Antoni Lewalski (przedsiębiorca, dyrektor koncernu Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów), Piotr Rokosz (dyrektor Banku Gosp. Krajowego w Krakowie) , Vlastimil Hofman oraz dr Józef Greger (prezes krakowskiej Izby Skarbowej).

Rada Seniorów dbała o rozwój sportowy i zabezpieczenie materialne klubu.

Według współczesnego Regulaminu Rady Seniorów (z 2013 r.) do podstawowych zadań Rady Seniorów należą:

 •     Promocja Towarzystwa Sportowego „WISŁA”
 •     Kultywowanie tradycji Towarzystwa
 •     Udzielanie pomocy Towarzystwu w gromadzeniu dokumentacji historyczno-archiwalnej
 •     Troska o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Towarzystwa
 •     Organizowanie życia kulturalnego byłych sportowców i działaczy Towarzystwa
 •     Udzielanie pomocy i opieka w chorobach i przypadkach losowych byłych sportowców i działaczy Towarzystwa

 

PREZYDIUM RADY SENIORÓW:

 •     Kazimierz Lenczowski – przewodniczący
 •     Ryszard Niewodowski – vice przewodniczącego
 •     Marian Stolczyk – vice przewodniczącego
 •     Włodzimierz Wala – vice przewodniczącego
 •     Karol Jasiński – sekretarz
 •     Aleksander Krieger – skarbnik
 •    Janusz Sitarz – członek prezydium

CZŁONKOWIE: Biernat Anna, Bryliński Jacek, Budka Ryszard, Cięszki Krzysztof, Fąfrowicz Marian, Flanek Stanisław, Gorgoń Kazimierz, Horba Danuta, Kaim Władysław, Kościelny Kazimierz, Lech Zbigniew, Lewkowicz Janina, Likszo Krystyna, Mamro Kazimierz, Piotrowski Jerzy, Pyjos Roman, Romanow Roman, Romański Andrzej, Rybski Marian, Surówka Edward, Szamko Marian, Szczerbiński Aleksander, Śmietana Józef, Wach Józef, Zdziechowicz Adam, Jędrzejczyk Zbigniew, Krawczyk Zbigniew, Machowski Marian, Maculewicz Henryk, Nowak Grzegorz, Obarzanowski Krzysztof.