Rada Seniorów

Rada Seniorów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków powstała w 1928 roku. Przewodzili jej wówczas: Antoni Lewalski (przedsiębiorca, dyrektor koncernu Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów), Piotr Rokosz (dyrektor Banku Gosp. Krajowego w Krakowie) , Vlastimil Hofman oraz dr Józef Greger (prezes krakowskiej Izby Skarbowej).

Rada Seniorów dbała o rozwój sportowy i zabezpieczenie materialne klubu.

Według współczesnego Regulaminu Rady Seniorów (z 2013 r.) do podstawowych zadań Rady Seniorów należą:

  •     Promocja Towarzystwa Sportowego „WISŁA”
  •     Kultywowanie tradycji Towarzystwa
  •     Udzielanie pomocy Towarzystwu w gromadzeniu dokumentacji historyczno-archiwalnej
  •     Troska o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Towarzystwa
  •     Organizowanie życia kulturalnego byłych sportowców i działaczy Towarzystwa
  •     Udzielanie pomocy i opieka w chorobach i przypadkach losowych byłych sportowców i działaczy Towarzystwa

 

PREZYDIUM RADY SENIORÓW:

1. Lenczowski Kazimierz – przewodniczący
2. Ryba Jan
3. Sitarz Janusz
4. Stolczyk Marian
5. Wala Włodzimierz
6. Zdziechowicz Adam

 

CZŁONKOWIE:

7. Budka Ryszard
8. Dobosz Piotr
8. Dyna Władysław
9. Grabowski Tomasz
10. Kaliszewski Sławomir
11. Kassyk Zdzisław
13. Kucharski Tomasz
14. Lech Zbigniew
15. Mączyńska Grażyna
16. Michaliszyn Andrzej
17. Ostroga Jan
18. Pyjos Roman
19. Razowski Józef
20. Romanow Roman
21. Romański Andrzej
22. Rybski Marian
23. Szul Jerzy
24. Turczyński Andrzej