Wisła Kraków SA gotowa na zmianę właściciela

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 19 lutego 2019

W dniu 18 lutego 2019 roku doszło do podpisania umów, w myśl których osoby zaangażowane w ratowanie klubu otrzymały prawo do decydowania o losie jego akcji w przyszłości. Uregulowana została również kwestia zadłużenia spółki Wisła Kraków SA wobec Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Na mocy podpisanych umów trzy osoby fizyczne, które w styczniu br. udzieliły pożyczki spółce Wisła Kraków SA, otrzymały prawo (opcję) wezwania Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków do odsprzedania akcji spółki. Będzie to nierozerwalnie związane z bezwarunkowym zwolnieniem Towarzystwa ze wszystkich zabezpieczeń jakie zostały przez nie wystawione ze względu na udzieloną pożyczkę.

„Praktycznie we wszystkich rozmowach o restrukturyzacji długu oraz z potencjalnymi inwestorami a także z partnerami prywatnymi i publicznymi dla Wisły, spotykaliśmy się z oczekiwaniem zagwarantowania kontroli nad akcjami spółki, oraz precyzyjnego wskazania, kto podejmie ostateczne decyzje co do ich losu.” – mówi Piotr Obidziński, pełnomocnik zarządu Wisła Kraków SA – „Dzięki konstruktywnej postawie Towarzystwa Sportowego, za którą dziękujemy, podpisane umowy pozwolą nam odpowiedzialnie prowadzić negocjacje i przejść do kolejnego etapu procesu ratowania Wisły.” – dodaje.

Przy okazji podpisywania umów dotyczących akcji na nowo uregulowany został też status wielomilionowego długu, będącego pozostałością czasów gdy Wisła Kraków SA była zarządzana przez Tele-Fonikę, który obecnie jest w posiadaniu Towarzystwa Sportowego. Towarzystwo znacząco wydłużyło okres wymagalności zobowiązań spółki oraz zobowiązało się do umarzania długu w transzach i terminach określonych przez Wisłę Kraków SA.

„Struktura opcyjna podpisanych umów wynika między innymi z niemożności uzyskania wsparcia w restrukturyzacji klubu od jednego z podmiotów mającego określone prawa związane z akcjami i długiem Wisły Kraków SA.” – mówi Jarosław Królewski, jedna z osób finansujących spółkę. – „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali nad skomplikowaną strukturą operacji. Pozwoli nam ona kontynuować akcję ratunkową, która ostatnio znalazła się na krawędzi paraliżu.” – dodaje.

„Z racji na zasiadanie w zarządach zarówno spółki akcyjnej jak i Towarzystwa Sportowego te rozmowy i podpisane umowy miały dla mnie szczególne znaczenie. Wierzę, że współpraca w kolejnych miesiącach będzie równie owocna.” – podsumował Rafał Wisłocki, prezes zarządu Wisła Kraków SA jednocześnie pełniący obowiązki prezesa zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.