Wiślackie wakacje Skrzatów

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 4 września 2020

„Wiślackie Wakacje Skrzatów” to zajęcia rekreacyjno-szkoleniowe które realizowane były w okresie od 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 oferujące zakres ćwiczeń ogólnorozwojowych z nauką elementów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Krakowa. W zadaniu brali udział głównie chłopcy, pojedynczo pojawiały się dziewczynki.
Zadanie realizowane było na obiektach Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków przy ulicy Reymonta 22, gdzie aktywnie działa sekcja piłki nożnej. Zajęcia koordynowane oraz prowadzone były przez wykwalifikowanego trenera posiadającego licencję UEFA „A” , trenera Rafała Wisłockiego, który również przeszedł szkolenie w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień. W zadaniu w ramach wolontariatu brali również udział trenerzy stażyści i asystenci m.in. Marcin Starzykiewicz, Dawid Ślusarczyk, Petar Borovicanin, Przemysław Setner, Kacper Małocha, Leszek Kozioł. Uczestnicy zadania byli podzieleni na trzy grupy wiekowe (U13, U11, U9).

Wobec panującej na terenie Krakowa pandemii zajęcia były dostosowane do aktualnych zarządzeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 . Łączna liczba jednostek treningowych objętych programem wyniosła 52 lekcje treningowe, każda trwająca ok. 90 minut .

Głównym celem realizacji zadania była promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży krakowskiej oraz wspieranie rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny tryb życia oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Wśród uczestników zajęć propagowano idee zdrowego rozwoju młodego organizmu poprzez aktywność sportową w duchu fair play. Przeprowadzone zajęcia dla części uczestników były pierwszym spotkaniem ze sportem, co pozwoli w dalszej perspektywie na identyfikację i rozwijanie talentów sportowych na kolejnych etapach zorganizowanego szkolenia sportowego.

Projekt współfinansowany przez Miasto Kraków.