Zapisy na zajęcia gimnastyczne kwartał kwiecień – czerwiec 2024

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 22 marca 2024

Sekcja Gimnastyki Sportowej i TS Wisła Kraków zapraszają na zajęcia gimnastyczne (dla kontynuujących oraz nowych osób) w następujących grupach:

5 – 8 lat – poniedziałek i środa 17:00
lub wtorek i czwartek – godz. 17:00

9 – 11 lat – poniedziałek i środa 18:00
lub wtorek i czwartek – godz. 18:00

12+ wtorek i czwartek – godz. 19:00
Maluszki 2,5 – 4,5 roku + rodzice – piątek – godz. 17:00

Płatność kwartalna (kwiecień-czerwiec)
2x w tyg. – 690 zł
1x w tyg. – 540 zł
2-je dzieci 2x w tyg. – 1230 zł
2-je dzieci 1x w tyg. – 930 zł
3-je dzieci 2x w tyg. – 1590 zł
3-je dzieci 1x w tyg. – 1290 zł

Zajęcia piątek:
Maluszek z rodzicem – 540 zł
2-je dzieci z rodzicem – 930 zł
3-je dzieci z rodzicem 1100 zł!

Termin płatności:
do 2 kwietnia (kwartał kwiecień-czerwiec)

Nr. Konta sekcji gimnastycznej:
49 2490 0005 0000 4600 6110 4500
Alior Bank

*konieczne będzie potwierdzenie wpłaty (zaksięgowanej) w formie elektronicznej oraz podanie następujących informacji przed rozpoczęciem zajęć w emailu:
-imię i nazwisko dziecka
-data urodzenia dziecka
-dzień i godzina zajęć
-nr kontaktowy do rodzica

BRAK POTWIERDZENIA WPŁATY PRZEZ EMAIL, PODANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH INFORMACJI I PODPISANIA REGULAMINU WYKLUCZA DZIECKO Z ZAJĘĆ.

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą (nie ma zwrotów za niewykorzystane zajęcia)
Odrabiane zajęcia należy zgłosić przez sms lub email najpóźniej dzień przed.

Dzieci ćwiczą w stroju sportowym (mile widziane body gimnastyczne ale nie koniecznie), skarpetki, brak biżuterii, włosy spięte + butelka z wodą. Rodziców prosimy o nie wchodzenie na salę podczas trwania zajęć. Szczegóły w regulaminie (do obowiązkowego zapoznania się na zajęciach).

Dni wolne od zajęć:
1 – 3 maja
24 maja i 30 maja
21 czerwca ostatnie zajęcia przed wakacjami

*organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub ich formy w wyjątkowych sytuacjach np. zawodów sportowych

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
515 274 119

Mail:
gimnastykarekreacyjna@gmail.com

Adres:
Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków

W naszej ofercie znajdą Państwo również organizację urodzin gimnastycznych, szczegółowe informacje u trenerów prowadzących.