1,5 %

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków

Organizacja Pożytku Publicznego

Naszą misją jest organizowanie i propagowanie kultury fizycznej w duchu olimpizmu, atmosferze koleżeństwa i współdziałania; jest dbałość o to, aby sportowcy godnie reprezentowali sport polski, krakowski i wiślacki w kraju oraz za granicą. Jako klub sportowy, mamy powodować, aby hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch” nie było li tylko pustym komunałem. To nie tylko nasze posłannictwo. My po prostu chcemy to robić. Czy robimy to jednak w sposób właściwy?

W roku 2004 Towarzystwo Sportowe Wisła uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Sama nazwa tego typu instytucji mówi o niej właściwie wszystko. Skoro więc Biała Gwiazda stosowny cenzus otrzymała, można być pewnym, że posiada wszelkie walory, które taką instytucję winny charakteryzować. Bezspornym faktem jest więc, że TS Wisła propaguje wśród lokalnej społeczności praworządność, że Jej działacze, trenerzy i zawodnicy wykazują się w swych działaniach lojalnością wobec siebie nawzajem, że dla wszystkich osób związanych z Białą Gwiazdą altruizm jest naczelną zasadą postępowania.

1,5 % podatku dochodowego dla Wisły

Sympatycy Białej Gwiazdy co roku mają możliwość przekazania 1,5 % podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Aby przekazać 1,5 % swojego podatku w odpowiedniej rubryce należy wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego:

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków

numer KRS: 0000127464

Wszystkim, którzy zdecydują się wesprzeć nas przekazując 1,5 % swego podatku, z góry serdecznie dziękujemy!