Rada Seniorów

Rada Seniorów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków powstała w 1928 roku. Przewodzili jej wówczas: Antoni Lewalski (przedsiębiorca, dyrektor koncernu Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów), Piotr Rokosz (dyrektor Banku Gosp. Krajowego w Krakowie) , Vlastimil Hofman oraz dr Józef Greger (prezes krakowskiej Izby Skarbowej).

Rada Seniorów dbała o rozwój sportowy i zabezpieczenie materialne klubu.

Według współczesnego Regulaminu Rady Seniorów (z 2013 r.) do podstawowych zadań Rady Seniorów należą:

  •     Promocja Towarzystwa Sportowego „WISŁA”
  •     Kultywowanie tradycji Towarzystwa
  •     Udzielanie pomocy Towarzystwu w gromadzeniu dokumentacji historyczno-archiwalnej
  •     Troska o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Towarzystwa
  •     Organizowanie życia kulturalnego byłych sportowców i działaczy Towarzystwa
  •     Udzielanie pomocy i opieka w chorobach i przypadkach losowych byłych sportowców i działaczy Towarzystwa

 

PREZYDIUM RADY SENIORÓW:

1. Kazimierz Lenczowski – przewodniczący
2. Niewodowski Ryszard
3. Sitarz Janusz
4. Stolczyk Marian
5. Wala Włodzimierz
6. Zdziechowicz Adam

CZŁONKOWIE :

7. Budka Ryszard
8. Dyna Władysław
9. Kaliszewski Sławomir
10. Kassyk Zdzisław
11. Krieger Aleksander
12. Lech Zbigniew
13. Michaliszyn Andrzej
14. Ostroga Jan
15. Pyjos Roman
16. Razowski Józef
17. Romanow Roman
18. Romański Andrzej
19. Ryba Jan
20. Rybski Marian
21. Surówka Edward
22. Szul Jerzy
23. Turczyński Andrzej