Rada Seniorów

Rada Seniorów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków powstała w 1928 roku. Przewodzili jej wówczas: Antoni Lewalski (przedsiębiorca, dyrektor koncernu Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów), Piotr Rokosz (dyrektor Banku Gosp. Krajowego w Krakowie) , Vlastimil Hofman oraz dr Józef Greger (prezes krakowskiej Izby Skarbowej).

Rada Seniorów dbała o rozwój sportowy i zabezpieczenie materialne klubu.

Według współczesnego Regulaminu Rady Seniorów (z 2013 r.) do podstawowych zadań Rady Seniorów należą:

 •     Promocja Towarzystwa Sportowego „WISŁA”
 •     Kultywowanie tradycji Towarzystwa
 •     Udzielanie pomocy Towarzystwu w gromadzeniu dokumentacji historyczno-archiwalnej
 •     Troska o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Towarzystwa
 •     Organizowanie życia kulturalnego byłych sportowców i działaczy Towarzystwa
 •     Udzielanie pomocy i opieka w chorobach i przypadkach losowych byłych sportowców i działaczy Towarzystwa

 

PREZYDIUM RADY SENIORÓW:

 • Kazimierz Lenczowski – przewodnicząCY
 • Ryszard Niewodowski – vice przewodniczący
 • Marian Stolczyk – vice przewodniczący
 • Włodzimierz Wala – vice przewodniczący
 • Aleksander Krieger – skarbnik
 • Janusz Sitarz – członek prezydium
 • Adam Zdziechowicz – członek prezydium

 

CZŁONKOWIE : Biernat Anna, Bryliński Jacek, Budka Ryszard, Cięszki Krzysztof, Fąfrowicz Marian, Flanek Stanisław, Horba Danuta, Kaim Władysław, Lech Zbigniew, Michaliszyn Andrzej, Pyjos Roman, Razowski Józef, Romanow Roman, Romański Andrzej, Ryba Jan, Rybski Marian, Surówka Edward, Szul Jerzy,Wach Józef, Krawczyk Zbigniew, Machowski Marian, Maculewicz Henryk, Obarzanowski Krzysztof.