Rada Seniorów

Rada Seniorów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków powstała w 1928 roku. Przewodzili jej wówczas: Antoni Lewalski (przedsiębiorca, dyrektor koncernu Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów), Piotr Rokosz (dyrektor Banku Gosp. Krajowego w Krakowie) , Vlastimil Hofman oraz dr Józef Greger (prezes krakowskiej Izby Skarbowej).

Rada Seniorów dbała o rozwój sportowy i zabezpieczenie materialne klubu.

Według współczesnego Regulaminu Rady Seniorów (z 2013 r.) do podstawowych zadań Rady Seniorów należą:

  •     Promocja Towarzystwa Sportowego „WISŁA”
  •     Kultywowanie tradycji Towarzystwa
  •     Udzielanie pomocy Towarzystwu w gromadzeniu dokumentacji historyczno-archiwalnej
  •     Troska o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Towarzystwa
  •     Organizowanie życia kulturalnego byłych sportowców i działaczy Towarzystwa
  •     Udzielanie pomocy i opieka w chorobach i przypadkach losowych byłych sportowców i działaczy Towarzystwa

 

PREZYDIUM RADY SENIORÓW:

Kazimierz Lenczowski – przewodniczący
Krieger Aleksander
Niewodowski Ryszard
Sitarz Janusz
Stolczyk Marian
Wala Włodzimierz
Zdziechowicz Adam

CZŁONKOWIE :

Biernat Anna
Budka Ryszard
Fąfrowicz Marian
Kaliszewski Sławomir
Lech Zbigniew
Michaliszyn Andrzej
Pyjos Roman
Razowski Józef
Romanow Roman
Romański Andrzej
Ryba Jan
Rybski Marian
Surówka Edward
Szul Jerzy
Turczyński Andrzej