Zagłosuj na projekt KRK37 – wesprzyj sekcje TS Wisła Kraków

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 25 maja 2021

Celem projektu jest wsparcie procesu szkolenia poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt sportowy sekcji sportowych działających w Towarzystwie Sportowym “Wisła” Kraków. Wielosekcyjność Klubu, szeroka i zróżnicowana oferta zajęć dedykowanych począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dla osób dorosłych sprawia, że z zajęć sportowych na obiektach Towarzystwa Sportowego “Wisła” Kraków korzystają setki osób.

Aby zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczeństwo oraz wysoką jakość realizacji treningów niezbędny jest zakup sprzętu sportowego do następujących sekcji: judo, boks, siatkówka kobiet, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, gimnastyka sportowa kobiet, pływanie, kickboxing, piłka nożna, szermierka, strzelectwo.

 

 

 

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma tylko 1 głos, co oznacza, że może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka:
  o    Subregion Tarnowski – m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;
  o    Subregion Sądecki – m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
  o    Subregionu Podhalański – powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański;
  o    Subregion Małopolska Zachodnia – powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki;
  o    Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny – powiaty: krakowski [bez m. Kraków], miechowski, proszowicki, wielicki ;
  o    Subregion miasto Kraków.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Z jednego numeru telefonu można zagłosować maksymalnie 5 razy.
 • Głosowanie trwa od 14 maja do 14 czerwca 2021 r.