FOTO: Krakowska Liga Judo

Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 1 marca 2021

foto. Ewa